Grzeczne dziew­czyn­ki idą do nieba, a nieg­rzeczne gdzie chcą 


grzeczne-dziew­czyn­ki-idą-do nieba-a nieg­rzeczne-gdzie-chcą 
marta foxgrzecznedziew­czyn­kiidądo niebaa nieg­rzecznegdziechcą grzeczne dziew­czyn­kidziew­czyn­ki idąidą do niebaa nieg­rzeczne gdziegdzie chcą grzeczne dziew­czyn­ki idądziew­czyn­ki idą do niebaa nieg­rzeczne gdzie chcą grzeczne dziew­czyn­ki idą do nieba

Gdzie idą źli ludzie kiedy umierają? Oni nie tra­fiają do nieba gdzie fru­wają anioły. Oni schodzą do og­niste­go je­ziora i smażą się. Nie zo­baczę ich zno­wu do czwar­te­go lipca. -Kurt Cobain
gdzie-idą-źli-ludzie-kiedy-umierają-oni-nie tra­fiają-do nieba-gdzie-fru­wają-anioły-oni-schodzą-do og­niste­go-­ziora-i smażą-ę
Mówią o niej dziew­czyn­ka co ma słod­kie us­teczka... !  -Nieistniejąca
mówią-o niej-dziew­czyn­ka-co  słod­kie-us­teczka-