Grzeczność i życzli­wość to pias­tunki występku.


grzeczność-i życzli­wość-to pias­tunki-występku
kung-sun janggrzecznośći życzli­wośćto pias­tunkiwystępkugrzeczność i życzli­wośći życzli­wość to pias­tunkito pias­tunki występkugrzeczność i życzli­wość to pias­tunkii życzli­wość to pias­tunki występkugrzeczność i życzli­wość to pias­tunki występku

Często za­tem, gdzie umysł jest naj­większy, tam ser­ce, zmysły, wiel­ko­duszność, miłość, wy­rozu­mienie, życzli­wość i cała reszta led­wie mają czym oddychać. -W » Virginia Woolf » Orlando
często-za­tem-gdzie-umysł-jest naj­większy-tam-ser­-zmysły-wiel­ko­duszność-miłość-wy­rozu­mienie-życzli­wość-i cała-reszta
Jeśli usu­wa się z życia miłość i życzli­wość, to usu­wa się się wszelką przyjemność -Cyceron
jeśli-usu­wa-ę-z-życia-miłość-i-życzli­wość-to-usu­wa-ę-ę-wszelką-przyjemność