Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.


grzeczność-jest-dla-człowieka-tym-czym-ciepło-dla-wosku
artur schopenhauergrzecznośćjestdlaczłowiekatymczymciepłowoskugrzeczność jestjest dladla człowiekaczłowieka tymczym ciepłociepło dladla woskugrzeczność jest dlajest dla człowiekadla człowieka tymczym ciepło dlaciepło dla woskugrzeczność jest dla człowiekajest dla człowieka tymczym ciepło dla woskugrzeczność jest dla człowieka tym

Grzeszność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka.Fik­cja jest tym dla do­rosłego człowieka czym za­bawa dla dziecka.Czym dla pta­ka są skrzydła, tym dla człowieka jest przy­jaźń: wzno­si go po­nad proch ziemi.Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń: wznosi go ponad proch ziemi.Czym pas korkowy dla pływaka, tym dobry humor i wesołość dla człowieka: ułatwia mu pływanie po morzu życia.