Grzeczność już sama w sobie jest siłą.


grzeczność-już-sama-w-sobie-jest-łą
ralph waldo emersongrzecznośćjużsamasobiejestsiłągrzeczność jużjuż samasama ww sobiesobie jestjest siłągrzeczność już samajuż sama wsama w sobiew sobie jestsobie jest siłągrzeczność już sama wjuż sama w sobiesama w sobie jestw sobie jest siłągrzeczność już sama w sobiejuż sama w sobie jestsama w sobie jest siłą

Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic.Można panować siłą, ale nigdy samą tylko zręcznością.Można pa­nować siłą, ale nig­dy samą tyl­ko zręcznością.Kobieta sama sobie jest zagadką, a jej rozwiązaniem jest ciąża.Znamy jeno przejawy rzeczy, rzecz sama w sobie jest niepoznawalna.Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy.