Grzeszność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.


grzeszność-jest-dla-człowieka-tym-czym-ciepło-dla-wosku
artur schopenhauergrzesznośćjestdlaczłowiekatymczymciepłowoskugrzeszność jestjest dladla człowiekaczłowieka tymczym ciepłociepło dladla woskugrzeszność jest dlajest dla człowiekadla człowieka tymczym ciepło dlaciepło dla woskugrzeszność jest dla człowiekajest dla człowieka tymczym ciepło dla woskugrzeszność jest dla człowieka tym

Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku. -Artur Schopenhauer
grzeczność-jest-dla-człowieka-tym-czym-ciepło-dla-wosku
Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka. -Robert Louis Stevenson
fikcja-jest-tym-dla-dorosłego-człowieka-czym-zabawa-dla-dziecka
Fik­cja jest tym dla do­rosłego człowieka czym za­bawa dla dziecka. -Robert Louis Stevenson
fik­cja-jest tym-dla-do­rosłego-człowieka-czym-za­bawa-dla-dziecka
Czym dla pta­ka są skrzydła, tym dla człowieka jest przy­jaźń: wzno­si go po­nad proch ziemi. -Zenta Maurina Raudive
czym-dla-pta­ka-są skrzydła-tym-dla-człowieka-jest przy­jaźń-wzno­-go po­nad-proch-ziemi
Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń: wznosi go ponad proch ziemi. -Zenta Maurina Raudive
czym-dla-ptaka-są-skrzydła-tym-dla-człowieka-przyjaźń-wznosi-go-ponad-proch-ziemi
Czym pas korkowy dla pływaka, tym dobry humor i wesołość dla człowieka: ułatwia mu pływanie po morzu życia. -Karol Juliusz Weber
czym-korkowy-dla-pływaka-tym-dobry-humor-i-wesołość-dla-człowieka-ułatwia-mu-pływanie-po-morzu-życia