Gustaw umarł [. . . ] narodził się Konrad.


gustaw-umarł-narodził-ę-konrad
adam mickiewiczgustawumarłnarodziłsiękonradgustaw umarłumarł [] narodziłnarodził sięsię konradgustaw umarł [] narodził] narodził sięnarodził się konrad] narodził się] narodził się konrad] narodził się konrad

Konrad mniemany: cierpi za miliony... wzięte z kasy państwowej. -Zbigniew Waydyk
konrad-mniemany-cierpi-za-miliony-wzięte-z-kasy-państwowej
Czy człowiek narodził się po to, aby żyć w konwulsjach niepokoju i w letargu nudy? -Anonim
czy-człowiek-narodził-ę-po-to-aby-żyć-w-konwulsjach-niepokoju-i-w-letargu-nudy
Nie narodził się jeszcze tramp, który w każdej chwili nie zrezygnuje z pociągu na rzecz posiedzenia. -Jack London
nie-narodził-ę-jeszcze-tramp-który-w-każdej-chwili-nie-zrezygnuje-z-pociągu-na-rzecz-posiedzenia
Bóg zajaśniał najwyraźniej człowiekowi na ludzkim obliczu Tego, który się narodził w Betlejem. Od tamtej nocy trzeba się dopatrywać twarzy Boga w każdej twarzy człowieka. -Andrzej Madej
bóg-zajaśniał-najwyraźniej-człowiekowi-na-ludzkim-obliczu-tego-który-ę-narodził-w-betlejem-od-tamtej-nocy-trzeba-ę-dopatrywać-twarzy-boga-w