Gustaw umarł [. . . ] narodził się Konrad.


gustaw-umarł-narodził-ę-konrad
adam mickiewiczgustawumarłnarodziłsiękonradgustaw umarłumarł [] narodziłnarodził sięsię konradgustaw umarł [] narodził] narodził sięnarodził się konrad] narodził się] narodził się konrad] narodził się konrad

Konrad mniemany: cierpi za miliony... wzięte z kasy państwowej.Czy człowiek narodził się po to, aby żyć w konwulsjach niepokoju i w letargu nudy?Najlepsze portrety kobiet stworzyli mężczyźni. Czechow, Anna Karenina Tołstoja, a Gustaw Flaubert napisał słynne zdanie: „Pani Bovary to jaNie narodził się jeszcze tramp, który w każdej chwili nie zrezygnuje z pociągu na rzecz posiedzenia.Żal mi, że Kaczyński umarł... gdy­by nie umarł nig­dy nie byłby ta­ki ważny jak te­raz, 5 lat po śmierci. Ale mam nadzieje, że pa­mięć po nich um­rze... ile można żyć szopką... Trwam, Kaczyńskim... Pu­tinem, Pi­Sem, Smo­leńskiem... Tyl­ko sta­re ba­by oglądają te­leno­wele ty­pu Mo­da na Sukces... PS. I nie praw­da, że każdy ma ich (96-ściu) za wspa­niałych ludzi.Bóg zajaśniał najwyraźniej człowiekowi na ludzkim obliczu Tego, który się narodził w Betlejem. Od tamtej nocy trzeba się dopatrywać twarzy Boga w każdej twarzy człowieka.