Gwiaz­dy i gwiaz­dki, to są na niebie i tam pozostaną.


gwiaz­dy-i gwiaz­dki-to są na niebie-i tam-pozostaną
fyrflegwiaz­dyi gwiaz­dkito są na niebiei tampozostanągwiaz­dy i gwiaz­dkito są na niebie i tami tam pozostanąto są na niebie i tam pozostaną

6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni? tam­ta ro­sa na tra­wie tam­te gwiaz­dy na niebie tam­ten nasz czas utracony Dam Ci gwiaz­dkę z nieba Dla mnie? Nie! Nie trze­ba. To czym mogę Cię uraczyć, By za bar­dzo nie zniesmaczyć. Nie chcę gwiaz­dek, są na niebie Pot­rze­buję tyl­ko Ciebie.Występując in­cogni­to można po­malo­wać gwiaz­dki choćby i pełnią księżyca insp w kąci­ku kla­sy stoi w do­nicy pachnące la­sem jodłowe drzew­ko. michał i jerzy za­wiesi­li na nim lam­pki. ka­mil za­wie­sza szyszki, a to­mek gwiaz­dki. za chwilę ola do­da pa­wie oczka, a ha­nia mucho­mor­ki. nasza pa­ni po­wiesi na czub­ku choin­ki złotą gwiaz­dkę. jeszcze tyl­ko trochę wa­ty lek­kiej jak puch i choin­ka ub­ra­na. te­raz wygląda jak królew­na z bajki Przysnęła jesień Kołacze zi­ma do drzwi - Ot­worzy wiosna Za­pach choinki Ocze­kiwa­nie gwiaz­dki - Ma­giczne święta Przyobleczona Płaszczem je­sieni zi­ma - I tak wciąż trzyma