Gwiazd, które widzi­my na niebie, być może już nie ma.


gwiazd-które-widzi­my-na niebie-być-może-już-nie 
tennessee williams (thomas lanier williams)gwiazdktórewidzi­myna niebiebyćmożejużnie maktóre widzi­mywidzi­my na niebiebyć możemoże jużjuż nie maktóre widzi­my na niebiebyć może jużmoże już nie mabyć może już nie ma

Gwiazd, które widzi­my na niebie, być może już nie ma. Dokład­nie tak sa­mo rzecz się ma z ideałami pop­rzed­niego pokolenia. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
gwiazd-które-widzi­my-na niebie-być-może-już-nie -dokład­nie tak-­mo-rzecz ę- z ideałami-pop­rzed­niego-pokolenia
Kiedyś porównałeś miłość do gwiazd na niebie, które święcą nies­kończo­nym blas­kiem. Nasza miłość właśnie spadła.. -Riot
kiedyś-porównałeś-miłość-do gwiazd-na niebie-które-święcą-nies­kończo­nym-blas­kiem-nasza miłość-właśnie-spadła
Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . . -Joseph Conrad
chce-być-świętym-i-chce-być-diabłem-a-za-każdym-razem-co-zamknie-oczy-widzi-siebie-w-bardzo-udanej-postaci-tak-doskonałym-jakim-nigdy-być
Biedny, kto gwiazd nie widzi bez uderzenia w zęby. -Stanisław Jerzy Lec
biedny-kto-gwiazd-nie-widzi-bez-uderzenia-w-zęby
Ze wszys­tkich gwiazd na niebie pragnęłam całować Two­je Łzy.... -Aroza
ze wszys­tkich-gwiazd-na niebie-pragnęłam-całować-two­-Łzy