His­to­ria - świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości.


his­to­ria- świadek-cza­su-światło-praw­dy-życie-pa­mię-nau­czy­ciel­ka-życia-zwias­tunka-przyszłoś
cyceronhis­to­ria świadekcza­suświatłopraw­dyżyciepa­mięcinau­czy­ciel­każyciazwias­tunkaprzyszłości świadek cza­suświatło praw­dyżycie pa­mięcinau­czy­ciel­ka życiazwias­tunka przyszłości

His­to­ria ma­gis­tra vitae. His­to­ria nau­czy­cielką życia.doświad­cze­nie to nau­czy­ciel życia.nau­czy­ciel­ka py­ta ja­sia : - ja­siu, ja­ki zna­ny człowiek miał inic­jały w.l ? ja­siu na to : - włodzi­mierz lubański. nau­czy­ciel­ka : - źle. mu­sisz wie­dzieć, że to był włodzi­mierz le­nin ! na to ja­siu : - nie znam, to chy­ba ja­kiś rezerwowy Mały chłopak spóźnia się do szkoły. Nau­czy­ciel py­ta: „Dlacze­go się spóźniłeś?”. Ma­lec na to: „Mu­siałem zap­ro­wadzić jałówkę do bu­haja”. Nau­czy­ciel: „A nie mógł te­go zro­bić twój oj­ciec?”. „Pew­no, że mógł, ale nie tak dob­rze, jak byk”.Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.Kiedyś na lek­cji his­to­rii, wpa­da mąż nau­czy­ciel­ki i mowi - jol­ka poz­wol na chwilę nau­cztciel­ka na to  -wra­cam za pięć minet