His­to­ryk nie zaw­sze jest zwróco­nym w przeszłość pro­rokiem, ale dzien­ni­karz jest zaw­sze tym, który później wszys­tko wpierw wiedział.


his­to­ryk-nie zaw­sze-jest zwróco­nym-w przeszłość-pro­rokiem-ale-dzien­­karz-jest zaw­sze-tym-który-później-wszys­tko-wpierw
karl kraushis­to­ryknie zaw­szejest zwróco­nymw przeszłośćpro­rokiemaledzien­ni­karzjest zaw­szetymktórypóźniejwszys­tkowpierwwiedziałhis­to­ryk nie zaw­szenie zaw­sze jest zwróco­nymjest zwróco­nym w przeszłośćw przeszłość pro­rokiemale dzien­ni­karzdzien­ni­karz jest zaw­szejest zaw­sze tymktóry późniejpóźniej wszys­tkowszys­tko wpierwwpierw wiedziałhis­to­ryk nie zaw­sze jest zwróco­nymnie zaw­sze jest zwróco­nym w przeszłośćjest zwróco­nym w przeszłość pro­rokiemale dzien­ni­karz jest zaw­szedzien­ni­karz jest zaw­sze tymktóry później wszys­tkopóźniej wszys­tko wpierwwszys­tko wpierw wiedziałhis­to­ryk nie zaw­sze jest zwróco­nym w przeszłośćnie zaw­sze jest zwróco­nym w przeszłość pro­rokiemale dzien­ni­karz jest zaw­sze tymktóry później wszys­tko wpierwpóźniej wszys­tko wpierw wiedziałhis­to­ryk nie zaw­sze jest zwróco­nym w przeszłość pro­rokiemktóry później wszys­tko wpierw wiedział

Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział. -Karl Kraus
historyk-nie-zawsze-jest-zwróconym-w-przeszłość-prorokiem-ale-dziennikarz-jest-zawsze-tym-który-później-wszystko-wpierw-wiedział
Le­karz zaw­sze jest in­te­ligen­tem. In­te­ligent nie zaw­sze jest lekarzem. -Emilia Szumiło
le­karz-zaw­sze-jest in­te­ligen­tem-in­te­ligent-nie zaw­sze-jest lekarzem
Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra
zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło. -kamilka88
nie-zaw­sze-pier­wszy-po­całunek-będzie-tym-ideal­nym-może to ten-os­tatni-będzie-tym-o którym zaw­sze ę-marzyło