Historia świata jest sumą tego, czego można było uniknąć.


historia-świata-jest-sumą-tego-czego-można-było-uniknąć
bertrand russellhistoriaświatajestsumątegoczegomożnabyłouniknąćhistoria świataświata jestjest sumąsumą tegoczego możnamożna byłobyło uniknąćhistoria świata jestświata jest sumąjest sumą tegoczego można byłomożna było uniknąćhistoria świata jest sumąświata jest sumą tegoczego można było uniknąćhistoria świata jest sumą tego

Historia jest to również suma tego, czego można było uniknąć.His­to­ria świata jest sumą te­go, cze­go można było uniknąć.Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.Jest coś przyjemnego w tym, że nie można wylecieć z tego świata.Nie znoszę pożegnań. Mają w sobie tyle utajonego dramatyzmu i tego, co może się stać, i tego, czego najczęściej nie można już odwołać.Świat jest sumą tego, co przeminęło.