Historia literatury jest cmentarzyskiem tekstów ongiś popularnych i wielbionych. Nieśmiertelność zdobywają sobie nieoczekiwanie utwory drugiego czy trzeciego rzutu. Czasem jakiś żart, jakaś błahostka.


historia-literatury-jest-cmentarzyskiem-tekstów-ongiś-popularnych-i-wielbionych-nieśmiertelność-zdobywają-sobie-nieoczekiwanie-utwory-drugiego
anna sztaudynger - kalisiewiczhistorialiteraturyjestcmentarzyskiemtekstówongiśpopularnychwielbionychnieśmiertelnośćzdobywająsobienieoczekiwanieutworydrugiegoczytrzeciegorzutuczasemjakiśżartjakaśbłahostkahistoria literaturyliteratury jestjest cmentarzyskiemcmentarzyskiem tekstówtekstów ongiśongiś popularnychpopularnych ii wielbionychnieśmiertelność zdobywajązdobywają sobiesobie nieoczekiwanienieoczekiwanie utworyutwory drugiegodrugiego czyczy trzeciegotrzeciego rzutuczasem jakiśjakiś żartjakaś błahostkahistoria literatury jestliteratury jest cmentarzyskiemjest cmentarzyskiem tekstówcmentarzyskiem tekstów ongiśtekstów ongiś popularnychongiś popularnych ipopularnych i wielbionychnieśmiertelność zdobywają sobiezdobywają sobie nieoczekiwaniesobie nieoczekiwanie utworynieoczekiwanie utwory drugiegoutwory drugiego czydrugiego czy trzeciegoczy trzeciego rzutuczasem jakiś żart

Obok każdego żłobu, gdzie rodzi się jakiś zbawiciel albo jakaś zbawcza idea, stoi zawsze jakiś wół i spokojnie żre.Pierwszego dni jesteś gościem, drugiego kłopotem, trzeciego zarazą.Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze, drugiego w dole, a trzeciego z boku. Pierwszym jest siła, drugim bojaźń, a trzecim zawiść.Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze drugiego na dole, a trzeciego z boku. Pierwszym jest siła drugim bojaźń, a trzecim zawiść.Są takie pytania, które padają nieoczekiwanie i zostają w pamięci bardzo długo, kto wie, może przez całe życie. Są bardzo proste i człowiek dziwi się czasem, że sam ich sobie nie zadał. Bo od takich pytań wszystko powinno się zaczynać.Powinniśmy również czasem przeciwko samym sobie, aby nie przyjąć od drugiego tego, czego nie powinien dać.