Historia ludzkości coraz bardziej przybiera wygląd wyścigu pomiędzy oświatą a katastrofą.


historia-ludzkoś-coraz-bardziej-przybiera-wygląd-wyścigu-pomiędzy-oświatą-a-katastrofą
herbert george wellshistorialudzkościcorazbardziejprzybierawyglądwyścigupomiędzyoświatąkatastrofąhistoria ludzkościludzkości corazcoraz bardziejbardziej przybieraprzybiera wyglądwygląd wyściguwyścigu pomiędzypomiędzy oświatąhistoria ludzkości corazludzkości coraz bardziejcoraz bardziej przybierabardziej przybiera wyglądprzybiera wygląd wyściguwygląd wyścigu pomiędzywyścigu pomiędzy oświatąoświatą a katastrofąhistoria ludzkości coraz bardziejludzkości coraz bardziej przybieracoraz bardziej przybiera wyglądbardziej przybiera wygląd wyściguprzybiera wygląd wyścigu pomiędzywygląd wyścigu pomiędzy oświatąpomiędzy oświatą a katastrofąhistoria ludzkości coraz bardziej przybieraludzkości coraz bardziej przybiera wyglądcoraz bardziej przybiera wygląd wyścigubardziej przybiera wygląd wyścigu pomiędzyprzybiera wygląd wyścigu pomiędzy oświatąwyścigu pomiędzy oświatą a katastrofą

Historia ludzkości przypomina coraz częściej wyścig między edukacją a katastrofą.Z wiekiem coraz bardziej jesteśmy doświadczani.W rzeczy samej historia to niewiele więcej niż spis zbrodni, szaleństw i nieszczęść ludzkości.Technologiczne podejście do literatury staje się coraz bardziej powszechne.Kiedy moja modlitwa stała się bardziej skupiona i wewnętrzna, to miałem coraz mniej do powiedzenia. W końcu zamilczałem.Zachęcam was, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami.