Historia ludzkości przypomina coraz częściej wyścig między edukacją a katastrofą.


historia-ludzkoś-przypomina-coraz-częściej-wyścig-między-edukacją-a-katastrofą
herbert george wellshistorialudzkościprzypominacorazczęściejwyścigmiędzyedukacjąkatastrofąhistoria ludzkościludzkości przypominaprzypomina corazcoraz częściejczęściej wyścigwyścig międzymiędzy edukacjąhistoria ludzkości przypominaludzkości przypomina corazprzypomina coraz częściejcoraz częściej wyścigczęściej wyścig międzywyścig między edukacjąedukacją a katastrofąhistoria ludzkości przypomina corazludzkości przypomina coraz częściejprzypomina coraz częściej wyścigcoraz częściej wyścig międzyczęściej wyścig między edukacjąmiędzy edukacją a katastrofąhistoria ludzkości przypomina coraz częściejludzkości przypomina coraz częściej wyścigprzypomina coraz częściej wyścig międzycoraz częściej wyścig między edukacjąwyścig między edukacją a katastrofą

Historia ludzkości coraz bardziej przybiera wygląd wyścigu pomiędzy oświatą a katastrofą.Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi.W rzeczy samej historia to niewiele więcej niż spis zbrodni, szaleństw i nieszczęść ludzkości.Dążenie do zba­wienia ludzkości jest naj­częściej maską, pod którą uk­ry­wa się dążenie do zdo­bycia władzy.Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku.Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach.