Historia mierząc wielkość bohaterów nie zalicza im wysokości szczudeł.


historia-mierząc-wielkość-bohaterów-nie-zalicza-im-wysokoś-szczudeł
aleksander Świętochowskihistoriamierzącwielkośćbohaterówniezaliczaimwysokościszczudełhistoria mierzącmierząc wielkośćwielkość bohaterówbohaterów nienie zaliczazalicza imim wysokościwysokości szczudełhistoria mierząc wielkośćmierząc wielkość bohaterówwielkość bohaterów niebohaterów nie zaliczanie zalicza imzalicza im wysokościim wysokości szczudełhistoria mierząc wielkość bohaterówmierząc wielkość bohaterów niewielkość bohaterów nie zaliczabohaterów nie zalicza imnie zalicza im wysokościzalicza im wysokości szczudełhistoria mierząc wielkość bohaterów niemierząc wielkość bohaterów nie zaliczawielkość bohaterów nie zalicza imbohaterów nie zalicza im wysokościnie zalicza im wysokości szczudeł

Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński kard
naród-który-nie-wierzy-w-wielkość-i-nie-chce-ludzi-wielkich-kończy-ę-trzeba-wierzyć-w-swą-wielkość-i-pragnąć-jej
Sukces nie spada z nieba. Nie ma w nim żadnych tajemnic. Nie zalicza się go do cudów. -Jim Rohn
sukces-nie-spada-z-nieba-nie-w-nim-żadnych-tajemnic-nie-zalicza-ę-go-do-cudów
Historia wielkich wydarzeń na tym świecie zaledwie jest historią jego zbrodni. -Wolter
historia-wielkich-wydarzeń-na-tym-świecie-zaledwie-jest-historią-jego-zbrodni
Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. -Aldous Huxley
quizá-más-grande-lección-de-historia-es-nadie-aprendió-las-lecciones-de-historia
Quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. -Adolf Hitler
quizás-más-grande-y-mejor-lección-de-historia-es-nadie-aprendió-las-lecciones-de-historia
La historia de los grandes acontecimientos del mundo apenas es más que la historia de sus crímenes. -Voltaire
la-historia-de-los-grandes-acontecimientos-del-mundo-apenas-es-más-historia-de-sus-crímenes