Historia pełna jest wojen, o których każdy wiedział, że nie wybuchną.


historia-pełna-jest-wojen-o-których-każdy-wiedział-że-nie-wybuchną
enoch powellhistoriapełnajestwojenktórychkażdywiedziałżeniewybuchnąhistoria pełnapełna jestjest wojeno którychktórych każdykażdy wiedziałże nienie wybuchnąhistoria pełna jestpełna jest wojeno których każdyktórych każdy wiedziałże nie wybuchnąhistoria pełna jest wojeno których każdy wiedział

Na szczęście świat pełen jest łóżek, z których większość pełna jest kobiet. -Margaret Mitchell
na-szczęście-świat-peł-jest-łóżek-z-których-większość-pełna-jest-kobiet
Niewiele byłoby przyjaźni, gdyby każdy wiedział, co przyjaciel o nim mów, kiedy go nie ma. -Pascal Blaise
niewiele-byłoby-przyjaź-gdyby-każdy-wiedział-co-przyjaciel-o-nim-mów-kiedy-go-nie
Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości. -Saka Guchi Ango
miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś
Gdyby każdy człowiek wiedział, co mówią o nim inni, nie byłoby na świecie nawet jednej pary przyjaciół. -Blaise Pascal
gdyby-każdy-człowiek-wiedział-co-mówią-o-nim-inni-nie-byłoby-na-świecie-nawet-jednej-pary-przyjaciół