Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy przyszłość.


historycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy-przyszłość
anonimhistorycyfałszująprzeszłośćideolodzyprzyszłośćhistorycy fałszująfałszują przeszłośćideolodzy przyszłośćhistorycy fałszują przeszłość

His­to­rycy fałszują przeszłość, ideolodzy - przyszłość.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.W chwi­li de­cyz­ji przyszłość za­mienia się w przeszłość.Przeszłość bu­duje naszą te­raźniej­szość i przyszłość.Przeszłość można medytować, przyszłość trzeba tworzyć.Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość.