Hit­lerzy przychodzą i od­chodzą, a naród niemiec­ki i państwo niemiec­kie pozostają.


hit­lerzy-przychodzą-i od­chodzą-a naród-niemiec­ki-i państwo-niemiec­kie-pozostają
josif wissarionowicz dżugaszwili (józef stalin)hit­lerzyprzychodząi od­chodząa naródniemiec­kii państwoniemiec­kiepozostająhit­lerzy przychodząprzychodzą i od­chodząa naród niemiec­kiniemiec­ki i państwoi państwo niemiec­kieniemiec­kie pozostająhit­lerzy przychodzą i od­chodząa naród niemiec­ki i państwoniemiec­ki i państwo niemiec­kiei państwo niemiec­kie pozostająa naród niemiec­ki i państwo niemiec­kieniemiec­ki i państwo niemiec­kie pozostająa naród niemiec­ki i państwo niemiec­kie pozostają

Hitlerzy przychodzą i odchodzą, a naród niemiecki i państwo niemieckie pozostają. -Józef Stalin
hitlerzy-przychodzą-i-odchodzą-a-naród-niemiecki-i-państwo-niemieckie-pozostają
Chcę być pocho­wany stojąc - twarzą w stronę Niemiec. -Georges Clemenceau
chcę-być-pocho­wany-stojąc- twarzą-w stronę-niemiec
Ber­lin się pali! Szkoła się wali! Hit­ler na dachu pier­dzi ze strachu. Żona Hit­le­ra w kib­lu umiera. Dzieci Hit­le­ra grają w pokera. Woj­sko Hit­le­ra mówi cholera. -obi
ber­lin ę-pali-szkoła ę-wali-hit­ler-na dachu-pier­dzi-ze strachu-Żona-hit­­ra-w kib­lu-umiera-dzieci-hit­­ra-grają-w pokera