Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych.


hojność-jest-tylko-litośą-dusz-szlachetnych
chamforthojnośćjesttylkolitościąduszszlachetnychhojność jestjest tylkotylko litościąlitością duszdusz szlachetnychhojność jest tylkojest tylko litościątylko litością duszlitością dusz szlachetnychhojność jest tylko litościąjest tylko litością dusztylko litością dusz szlachetnychhojność jest tylko litością duszjest tylko litością dusz szlachetnych

Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz.Miłość wyzwala hojność.DLA SZLACHETNYCH UMYSŁÓW UZNANIE JEST PODNIETĄ.Miłość jest to wszechmocna podnieta do wszelkich szlachetnych uczynków i działań.Szlachetne cechy istnieją naprawdę u szlachetnych ludzi.Do domów szlachetnych pieniądze mogą wejść jedynie drzwiami cnoty.