Hollywood jest zamieszkałe przez dwie kategorie ludzi - tych, którzy utrzymują prywatne baseny kąpielowe i tych, którzy nie mogą utrzymać głowy nad wodą.


hollywood-jest-zamieszkałe-przez-dwie-kategorie-ludzi-tych-którzy-utrzymują-prywatne-baseny-kąpielowe-i-tych-którzy-nie-mogą-utrzymać-głowy
rene clairhollywoodjestzamieszkałeprzezdwiekategorieludzitychktórzyutrzymująprywatnebasenykąpieloweniemogąutrzymaćgłowynadwodąhollywood jestjest zamieszkałezamieszkałe przezprzez dwiedwie kategoriekategorie ludziludzitychktórzy utrzymująutrzymują prywatneprywatne basenybaseny kąpielowekąpielowe ii tychktórzy nienie mogąmogą utrzymaćutrzymać głowygłowy nadnad wodąhollywood jest zamieszkałejest zamieszkałe przezzamieszkałe przez dwieprzez dwie kategoriedwie kategorie ludzikategorie ludziktórzy utrzymują prywatneutrzymują prywatne basenyprywatne baseny kąpielowebaseny kąpielowe ikąpielowe i tychktórzy nie mogąnie mogą utrzymaćmogą utrzymać głowyutrzymać głowy nadgłowy nad wodą

Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.Świat dzieli się na dwie grupy ludzi: tych, którzy wierzą w rzeczy niewiarygodne i tych, którzy dokonują rzeczy nieprawdopodobnych.Przegrani dzielą się na dwie grupy: tych, którzy myślą i nic nie robią, i tych, którzy coś stale robią, ale nie myślą.Poczucie zobowiązania u kogoś jest o wiele mniejsze u tych, którzy doświadczają dobrodziejstwa, niż u tych, którzy je wyświadczają.Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.Są dwie kategorie ludzi - pracujący i ci, którzy korzystają z kredytu; lepiej należeć do tej pierwszej, jest w niej mniejsza konkurencja.