Honesta mors turpi vita potior - lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie.


honesta-mors-turpi-vita-potior-lepsza-zaszczytna-śmierć-ż-haniebne-życie
tacythonestamorsturpivitapotiorlepszazaszczytnaśmierćniżhaniebneżyciehonesta morsmors turpiturpi vitavita potiorlepszalepsza zaszczytnazaszczytna śmierćśmierć niżniż haniebnehaniebne życiehonesta mors turpimors turpi vitaturpi vita potiorvita potiorlepsza zaszczytnalepsza zaszczytna śmierćzaszczytna śmierć niżśmierć niż haniebneniż haniebne życiehonesta mors turpi vitamors turpi vita potiorturpi vita potiorlepsza zaszczytna śmierćlepsza zaszczytna śmierć niżzaszczytna śmierć niż haniebneśmierć niż haniebne życiehonesta mors turpi vita potiormors turpi vita potiorlepsza zaszczytna śmierć niżlepsza zaszczytna śmierć niż haniebnezaszczytna śmierć niż haniebne życie

Lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. -Anonim
lepsza-zaszczytna-śmierć-ż-haniebne-życie
Zaszczytna śmierć lepsza od haniebnego życia. -Tacyt
zaszczytna-śmierć-lepsza-od-haniebnego-życia
Lepsza śmierć w boju niż życie niewolnika. -Emiliano Zapata
lepsza-śmierć-w-boju-ż-życie-niewolnika
Czarna śmierć. Mors nigra. -Anonim
czarna-śmierć-mors-nigra
Śmierć kre­sem os­tatnim i wszystkiego. Mors ul­ti­ma li­nea re­rum. (łac.)  -Horacy
Śmierć-kre­sem-os­tatnim-i wszystkiego-mors-ul­ti­-li­nea-re­rum-łac 
Ars longa, vita brevis - sztuka długa, życie krótkie. -Anonim
ars-longa-vita-brevis-sztuka-długa-życie-krótkie