Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu.


honor-i-zysk-nie-sypiają-w-tym-samym-łożu
miguel de cervanteshonorzyskniesypiajątymsamymłożui zyskzysk nienie sypiająsypiają ww tymtym samymsamym łożuhonor i zyski zysk niezysk nie sypiająnie sypiają wsypiają w tymw tym samymtym samym łożuhonor i zysk niei zysk nie sypiajązysk nie sypiają wnie sypiają w tymsypiają w tym samymw tym samym łożuhonor i zysk nie sypiająi zysk nie sypiają wzysk nie sypiają w tymnie sypiają w tym samymsypiają w tym samym łożu

Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes.Tak jak w rzeczypospolitej potrzebna jest cnota, a w monarchii honor, tak samo w ustroju despotycznym potrzebny jest LĘK. Co się tyczy cnoty, nie jest ona potrzebna; honor zaś byłby wręcz niebezpieczny.Malowidło i rzecz nigdy nie są tym samym.Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej.Twórczość to w tym samym stopniu sąd co pociecha.Czułej miłości nie idzie przeob­ra­zić w tym samym momencie w bliską przy­jaźń .