Hor­mo­ny, to one pot­ra­fią zep­suć nasz wieczór.


hor­mo­ny-to one-pot­ra­fią-zep­suć-nasz-wieczór
andreehor­mo­nyto onepot­ra­fiązep­sućnaszwieczórto one pot­ra­fiąpot­ra­fią zep­sućzep­suć nasznasz wieczórto one pot­ra­fią zep­sućpot­ra­fią zep­suć naszzep­suć nasz wieczórto one pot­ra­fią zep­suć naszpot­ra­fią zep­suć nasz wieczórto one pot­ra­fią zep­suć nasz wieczór

Usunąć iluzję, to znaczy zep­suć cały świat. -Erazm z Rotterdamu
usunąć-iluzję-to znaczy-zep­suć-cały-świat
Jeśli boisz się nie zep­suć włas­ne­go życia nig­dy też go nie naprawisz. -aforystokrata
jeśli-boisz ę-nie zep­suć-włas­ne­go-życia-nig­dy-też-go nie naprawisz
Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia. -Adam Bohdaj
ludzie-którzy-kochają-pot­ra­fią-za­dawać-naj­bo­śniej­sze-ciosy-pot­ra­fią uśmier­cać-nie poz­ba­wiając-swej-ofiary-życia
Codzienną pracą twoją możesz wszys­tko dob­re na tym świecie zep­suć i wszys­tko złe naprawić. -Maria Dąbrowska
codzienną-pracą-twoją-możesz-wszys­tko-dob­re-na tym-świecie-zep­suć-i wszys­tko-złe-naprawić