Horyzont: Ci co mają szersze horyzonty mają zazwyczaj gorsze perspektywy.


horyzont-ci-co-mają-szersze-horyzonty-mają-zazwyczaj-gorsze-perspektywy
stanisław jerzy lechoryzontcomająszerszehoryzontyzazwyczajgorszeperspektywyci coco mająmają szerszeszersze horyzontyhoryzonty mająmają zazwyczajzazwyczaj gorszegorsze perspektywyci co mająco mają szerszemają szersze horyzontyszersze horyzonty mająhoryzonty mają zazwyczajmają zazwyczaj gorszezazwyczaj gorsze perspektywyci co mają szerszeco mają szersze horyzontymają szersze horyzonty mająszersze horyzonty mają zazwyczajhoryzonty mają zazwyczaj gorszemają zazwyczaj gorsze perspektywyci co mają szersze horyzontyco mają szersze horyzonty mająmają szersze horyzonty mają zazwyczajszersze horyzonty mają zazwyczaj gorszehoryzonty mają zazwyczaj gorsze perspektywy

Ci co mają szerokie horyzonty mają znacznie mniejsze perspektywy.Ci, którzy mają ideę wciąż w gębie, mają ją zazwyczaj i w pobliskim nosie.Szare eminencje milkną zazwyczaj w chwilach, gdy mają najwięcej do powiedzenia.Mamy coraz lepsze widoki na coraz gorsze perspektywy!Dobre pomysły nie mają przeszłości, mają tylko przyszłość.I kobieta, i kwiat mają dni swoje. Nie mają lat.