Hu­mor jest cieniem fortuny.


hu­mor-jest cieniem-fortuny
józef bułatowiczhu­morjest cieniemfortunyjest cieniem fortunyhu­mor jest cieniem fortuny

Humor jest cieniem fortuny.Zło nie jest cieniem dobra. Jest cieniem człowieka. ________________ AGAIN­ST YULIN! Perfidna tortura: łamanie kołem fortuny.Słowo jest cieniem uczynku.Człowiek jest tylko tchnieniem i cieniem.Mało jest ludzi, którzy by byli przyjaciółmi twej osoby; więcej jest przyjaciół twej fortuny. Ty też nie życz przyjaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stracić nie chcesz.