Hu­mor jest cieniem fortuny.


hu­mor-jest cieniem-fortuny
józef bułatowiczhu­morjest cieniemfortunyjest cieniem fortunyhu­mor jest cieniem fortuny

Zło nie jest cieniem dobra. Jest cieniem człowieka. ________________ AGAIN­ST YULIN!  -Adnachiel
zło-nie jest cieniem-dobra-jest-cieniem-człowieka-again­st-yulin 
Perfidna tortura: łamanie kołem fortuny. -Zbigniew Waydyk
perfidna-tortura-łamanie-kołem-fortuny
Słowo jest cieniem uczynku. -Demokryt
słowo-jest-cieniem-uczynku
Człowiek jest tylko tchnieniem i cieniem. -Sofokles
człowiek-jest-tylko-tchnieniem-i-cieniem