Hu­ragan wspom­nień, trzęsienie emoc­ji, tsu­nami łez, wy­buch roz­cza­rowań i susza tęsknoty...


hu­ragan-wspom­nień-trzęsienie-emoc­ji-tsu­nami-łez-wy­buch-roz­cza­rowań-i susza-tęsknoty
riothu­raganwspom­nieńtrzęsienieemoc­jitsu­namiłezwy­buchroz­cza­rowańi suszatęsknotyhu­ragan wspom­nieńtrzęsienie emoc­jitsu­nami łezwy­buch roz­cza­rowańroz­cza­rowań i suszai susza tęsknotywy­buch roz­cza­rowań i suszaroz­cza­rowań i susza tęsknotywy­buch roz­cza­rowań i susza tęsknoty

Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?  -Walter Moers
czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych 
z roz­ko­pywa­nych co dzień wspom­nień, żad­ne nie bo­li tak, jak te o którym się zapomniało. -thrillofit
z roz­ko­pywa­nych-co dzień-wspom­nień-żad­ne-nie bo­li-tak-jak te o którym ę-zapomniało