Humor jest cieniem fortuny.


humor-jest-cieniem-fortuny
józef bułatowiczhumorjestcieniemfortunyjest cieniemcieniem fortunyhumor jest cieniemjest cieniem fortunyhumor jest cieniem fortuny

Zło nie jest cieniem dobra. Jest cieniem człowieka. ________________ AGAIN­ST YULIN!  -Adnachiel
zło-nie jest cieniem-dobra-jest-cieniem-człowieka-again­st-yulin 
Humor jest najbardziej demokratyczną formą życia człowieka. -Karel Capek
humor-jest-najbardziej-demokratyczną-formą-życia-człowieka
Perfidna tortura: łamanie kołem fortuny. -Zbigniew Waydyk
perfidna-tortura-łamanie-kołem-fortuny
Słowo jest cieniem uczynku. -Demokryt
słowo-jest-cieniem-uczynku
Humor jest najhumorystyczniejszy wtedy, gdy usiłuje sam siebie wyjaśnić. -Fryderyk Chrystian Hebbel
humor-jest-najhumorystyczniejszy-wtedy-gdy-usiłuje-sam-siebie-wyjaść