Humor jest niekiedy zadatkiem wielkości, ale częściej ją zastępuje niż potwierdza.


humor-jest-niekiedy-zadatkiem-wielkoś-ale-częściej-ją-zastępuje-ż-potwierdza
stefan napierskihumorjestniekiedyzadatkiemwielkościaleczęściejzastępujeniżpotwierdzajest niekiedyniekiedy zadatkiemzadatkiem wielkościale częściejczęściej jąją zastępujezastępuje niżniż potwierdzahumor jest niekiedyjest niekiedy zadatkiemniekiedy zadatkiem wielkościale częściej jączęściej ją zastępujeją zastępuje niżzastępuje niż potwierdzahumor jest niekiedy zadatkiemjest niekiedy zadatkiem wielkościale częściej ją zastępujeczęściej ją zastępuje niżją zastępuje niż potwierdzahumor jest niekiedy zadatkiem wielkościale częściej ją zastępuje niżczęściej ją zastępuje niż potwierdza

Humor jest niekiedy zadatkiem wielkości: ale częściej ją zastępuje, niż potwierdza. -Stefan Napierski
humor-jest-niekiedy-zadatkiem-wielkoś-ale-częściej-ją-zastępuje-ż-potwierdza
Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości. -Juliusz Słowacki
bramy-przepastne-śmierci-dla-niektórych-ludzi-nie-istnieją-Świadczą-o-prawdzie-wielkoś-takiej-że-prawa-wielkoś-są-inne-ż-prawa-łoś
Wyjątek, który jest regułą, potwierdza się sam. -Urszula Zybura
wyjątek-który-jest-regułą-potwierdza-ę-sam
Pa­radoks życia pub­liczne­go: zły po­lityk po­kazy­wany jest częściej w me­diach niż wy­bit­ny artysta. -Jan Stępień
pa­radoks-życia-pub­liczne­go-zły-po­lityk-po­kazy­wany-jest częściej-w me­diach-ż-wy­bit­ny-artysta