Humor jest niekiedy zadatkiem wielkości: ale częściej ją zastępuje, niż potwierdza.


humor-jest-niekiedy-zadatkiem-wielkoś-ale-częściej-ją-zastępuje-ż-potwierdza
stefan napierskihumorjestniekiedyzadatkiemwielkościaleczęściejzastępujeniżpotwierdzajest niekiedyniekiedy zadatkiemzadatkiem wielkościale częściejczęściej jąją zastępujeniż potwierdzahumor jest niekiedyjest niekiedy zadatkiemniekiedy zadatkiem wielkościale częściej jączęściej ją zastępujehumor jest niekiedy zadatkiemjest niekiedy zadatkiem wielkościale częściej ją zastępujehumor jest niekiedy zadatkiem wielkości

Humor jest niekiedy zadatkiem wielkości, ale częściej ją zastępuje niż potwierdza. -Stefan Napierski
humor-jest-niekiedy-zadatkiem-wielkoś-ale-częściej-ją-zastępuje-ż-potwierdza
Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości. -Juliusz Słowacki
bramy-przepastne-śmierci-dla-niektórych-ludzi-nie-istnieją-Świadczą-o-prawdzie-wielkoś-takiej-że-prawa-wielkoś-są-inne-ż-prawa-łoś
Wyjątek, który jest regułą, potwierdza się sam. -Urszula Zybura
wyjątek-który-jest-regułą-potwierdza-ę-sam
Pa­radoks życia pub­liczne­go: zły po­lityk po­kazy­wany jest częściej w me­diach niż wy­bit­ny artysta. -Jan Stępień
pa­radoks-życia-pub­liczne­go-zły-po­lityk-po­kazy­wany-jest częściej-w me­diach-ż-wy­bit­ny-artysta