I było w niej coś: ko­biece, nieu­chwyt­ne, da­lekie...Coś, co trze­ba chwy­tać pazurami! 


i było-w niej-coś-ko­biece-nieu­chwyt­ne-da­lekiecoś-co trze­ba-chwy­ć-pazurami 
konstanty ildefons gałczyńskii byłow niejcośko­biecenieu­chwyt­neda­lekiecośco trze­bachwy­taćpazurami i było w niejw niej cośco trze­ba chwy­taći było w niej coś

Jes­tem nieu­czci­wa i uczci­wie możesz liczyć na moją nieu­czci­wość. Bo uczci­wi są niep­rze­widy­wal­ni. Zaw­sze mogą zro­bić coś niewiary­god­nie... głupiego  -little_rebel
jes­tem-nieu­czci­wa-i uczci­wie-możesz-liczyć-na moją-nieu­czci­wość-bo uczci­wi-są niep­rze­widy­wal­-zaw­sze mogą
Aby coś po­wie­dzieć, trze­ba też coś wiedzieć. -Bujak Bogusław
aby-coś-po­wie­dzieć-trze­ba-też-coś-wiedzieć
Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy. -Anonim
pokój-to-nie-jest-coś-czego-pragniemy-lecz-coś-co-czynimy-co-stwarzamy-coś-czym-jesteśmy-i-coś-co-wokół-rozdajemy
Gdy Bóg da­je Ci drugą szan­se sztuką jest z niej skorzys­tać, i zmienić coś w swoim życiu. -Ryder
gdy-bóg-da­-ci drugą-szan­se-sztuką-jest z niej-skorzys­ć-i zmienić-coś-w swoim-życiu
Trze­ba umieć chwy­tać Pa­na Bo­ga za ser­ce. To jest Je­go słaba strona. -św. Teresa z Ávila
trze­ba-umieć-chwy­ć-pa­na-bo­ga-za ser­-to jest je­go-słaba-strona
Przez dro­gi cier­pkie, da­lekie i gorzkie po coś tu do nas przyszedł, boże czy człowieku?  -Krzysztof Kamil Baczyński
przez-dro­gi-cier­pkie-da­lekie-i gorzkie-po-coś- do nas-przyszedł-boże-czy-człowieku