I cóż, że dob­ra gra na stadionie, Gdy na try­bunach krzyczą w złym tonie.


i cóż-że dob­ra-gra-na stadionie-gdy-na try­bunach-krzyczą-w złym-tonie
tadeusz fangrati cóżże dob­ragrana stadioniegdyna try­bunachkrzycząw złymtonieże dob­ra gragra na stadioniegdy na try­bunachna try­bunach krzycząkrzyczą w złymw złym tonieże dob­ra gra na stadioniegdy na try­bunach krzycząna try­bunach krzyczą w złymkrzyczą w złym toniegdy na try­bunach krzyczą w złymna try­bunach krzyczą w złym toniegdy na try­bunach krzyczą w złym tonie

Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym.Gra­nice dob­ra i zła nie biegną gra­nica­mi na­rodów, ale ludzi.Wy nie wiecie co to jest matematyka! wy myślicie: liczby, liczby! Nie! A ona śpiewa, gra jak kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale.Gdy tonie okręt sama zmiana bandery nie pomoże.Dob­ry Bóg us­ta­nowił gra­nice ludzkiej mądrości, nie zak­reślił je­dynie gra­nic jej głupo­cie - a to nie jest uczciwe.przemęczo­na os­tatnio oczy rzad­ko za­mykam ciężary dnia ponadto nocą w ręce chwytam szep­ty pow­tarzam prag­nień ukrytych od­ległość przeraża marzeń rozmytych tańczę z ciszą ko­lej­ne­go walca myśli nie krzyczą brak Bożego palca wi­ruję nie osiadam na laurach głuchych w nos­talgię popadam w oczach cudzych upuszczam bagaże krzyż od­ciążam ścieżka mi pokaże czy dob­rze podążam wszys­tko się okaże na życiowej drodze cóż dos­tanę w darze ku waszej przes­trodze za­rys nakreślony lo­su ołówkiem opis nie skończony słów nagłówkiem