I cier­pią, gdy śmieje się z nich świat zwy­cięski. Niepom­ni, że mądry nie śmieje się z klęski.


i cier­pią-gdy-śmieje ę-z nich-świat-zwy­ęski-niepom­-że mądry-nie śmieje ę-z klęski
jacek kaczmarskii cier­piągdyśmieje sięz nichświatzwy­cięskiniepom­niże mądrynie śmieje sięz klęskigdy śmieje sięśmieje się z nichz nich światświat zwy­cięskiże mądry nie śmieje sięnie śmieje się z klęskigdy śmieje się z nichśmieje się z nich światz nich świat zwy­cięskiże mądry nie śmieje się z klęskigdy śmieje się z nich światśmieje się z nich świat zwy­cięskigdy śmieje się z nich świat zwy­cięski

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. -Janusz Korczak
kiedy-śmieje-ę-dziecko-śmieje-ę-cały-świat
Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat. -Janusz Korczak
kiedy-śmieje ę-dziec­ko-śmieje ę-cały-świat
Śmieje­cie się ze mnie, bo jes­tem in­ny. Ja się śmieję z was, bo wszys­cy jes­teście ta­cy sami. -Jonathan Davis
Śmieje­cie ę-ze mnie-bo jes­tem-in­ny-ja ę-śmieję-z was-bo wszys­cy-jes­teście-­cy-sami
Mężczyzna gdy nie ma nic do powiedzenia - milczy, kobieta śmieje się. -Tadeusz Breza
mężczyzna-gdy-nie-nic-do-powiedzenia-milczy-kobieta-śmieje-ę