I czar­na kro­wa białe mle­ko daje.


i czar­na-kro­wa-białe-mle­ko-daje
samuel bogumił lindei czar­nakro­wabiałemle­kodajei czar­na kro­wakro­wa białebiałe mle­komle­ko dajei czar­na kro­wa białekro­wa białe mle­kobiałe mle­ko dajei czar­na kro­wa białe mle­kokro­wa białe mle­ko dajei czar­na kro­wa białe mle­ko daje

Nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czar­ne jest czarne. -Jarosław Kaczyński
nikt-nam-nie wmówi-że białe-jest białe-a czar­ne-jest czarne
Nocą wszys­tkie kro­wy są czar­ne, również blondynki. -Karl Kraus
nocą-wszys­tkie-kro­wy-są czar­ne-również-blondynki
może i miłość uskrzydla ale człowiek po przejściach krępu­je się więc przechodzę przez przejście czar­ne myśli białe wiersze a w pas­kach wyglądam paskudnie  -liliowięc
może-i miłość-uskrzydla-ale-człowiek-po przejściach-krępu­-ę-więc-przechodzę-przez-przejście-czar­ne-myśli-białe-wiersze-a-w ­kach
Czar­ne i białe są kla­wisze piani­na, lecz brzmią one mi­liona­mi ko­lorów w two­jej głowie. The piano keys are black and white, but they sound li­ke a mil­lion co­lours in your mind. -Katie Melua
czar­ne-i białe-są kla­wisze-piani­na-lecz-brzmią-one-mi­liona­mi-ko­lorów-w two­jej-głowie-the-piano-keys-are-black-and-white-but
Na wie­rzbach bazie Kro­kusy i forsycje Wios­na w ogrodzie Z nieba śnieg i deszcz Kro­pel­ki zamarzają Na gałązkach drzew Krys­ty­na Sz. 02.04.2015r. -krysta
na-wie­rzbach-bazie-kro­kusy-i forsycje-wios­na-w ogrodzie-z-nieba-śnieg-i deszcz-kro­pel­ki-zamarzają-na-gałązkach-drzew-krys­ty­na-sz