I czar­na kro­wa białe mle­ko daje.


i czar­na-kro­wa-białe-mle­ko-daje
samuel bogumił lindei czar­nakro­wabiałemle­kodajei czar­na kro­wakro­wa białebiałe mle­komle­ko dajei czar­na kro­wa białekro­wa białe mle­kobiałe mle­ko dajei czar­na kro­wa białe mle­kokro­wa białe mle­ko dajei czar­na kro­wa białe mle­ko daje

Nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czar­ne jest czarne.Nocą wszys­tkie kro­wy są czar­ne, również blondynki.może i miłość uskrzydla ale człowiek po przejściach krępu­je się więc przechodzę przez przejście czar­ne myśli białe wiersze a w pas­kach wyglądam paskudnie Czar­ne i białe są kla­wisze piani­na, lecz brzmią one mi­liona­mi ko­lorów w two­jej głowie. The piano keys are black and white, but they sound li­ke a mil­lion co­lours in your mind.znaczysz więcej niż cały świat a to wszys­tko tra­ci sens gdy przy mnie nie ma Cie tra­ci brawę, sta­je się czar­no-białe a to dla­tego, że jes­teś mym światem pot­rze­buje Cie ciągle jak kwiat wo­dy bez Ciebie usycham i czu­je jak umieram Na wie­rzbach bazie Kro­kusy i forsycje Wios­na w ogrodzie Z nieba śnieg i deszcz Kro­pel­ki zamarzają Na gałązkach drzew Krys­ty­na Sz. 02.04.2015r.