I czar­ne włosy posiwieją.


i czar­ne-włosy-posiwieją
safonai czar­newłosyposiwiejąi czar­ne włosywłosy posiwiejąi czar­ne włosy posiwieją

I czarne włosy posiwieją. -Safona
i-czarne-włosy-posiwieją
Roz­pacz jest jak czar­na dziura. Pochłania wszys­tko, łącznie z Tobą i Twoim światem. Dla­tego nie daj jej się pochłonąć, nie daj po­większać się tej czar­nej dziurze. -NightHuntress
roz­pacz-jest jak czar­na-dziura-pochłania wszys­tko-łącznie-z tobą-i twoim-światem-dla­tego nie daj-jej ę-pochłonąć-nie daj
mo­tyw ko­biety - włosy miała w nieładzie, bluzkę rozpiętą  -Maverick123
mo­tyw-ko­biety-włosy-miała-w nieładzie-bluzkę-rozpiętą