I głup­cy dzielą się na dy­letantów i fachowców.


i głup­cy-dzielą ę-na dy­letantów-i fachowców
karol kordi głup­cydzielą sięna dy­letantówi fachowcówi głup­cy dzielą siędzielą się na dy­letantówna dy­letantów i fachowcówi głup­cy dzielą się na dy­letantówdzielą się na dy­letantów i fachowcówi głup­cy dzielą się na dy­letantów i fachowców

Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Głupcy dzeilą się na dyletantów i fachowców.Żyjemy w epoce fachowców, którzy nie interesują się swoim fachem.Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego.Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście.Przy białym wi­nie myśli się o głup­stwach; przy czer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwa; przy szam­pa­nie ro­bi się głupstwa.