I książki mają swo­je losy.


i książki-mają-swo­-losy
terencjuszi książkimająswo­jelosyi książki mająmają swo­jeswo­je losyi książki mają swo­jemają swo­je losyi książki mają swo­je losy

I książki mają swoje losy.I książki mają swój los.Książki od­da­ne na ma­kula­turę do­wodzą, że cier­pli­wość pa­pieru ma swo­je granice.Wszystkie dobre książki mają jedną cechę wspólną: są prawdziwsze, niż gdyby wydarzyły się faktycznie.Za prawdę trze­ba cier­pieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodzi­ny, mają dzieci, są od­po­wie­dzial­ni, by­li w więzieniach, cier­pią, to dlacze­go ja, ksiądz, nie mam również dołożyć swo­jego cierpienia?