i nie wiem cze­go chcesz, i nie wiem czy czuć chcesz i myślę, że wiem co myślisz ale myślę też, że wie­dzieć musisz czy chcesz czy nie chcesz...


i nie wiem-cze­go-chcesz-i-nie wiem-czy-czuć-chcesz-i-myślę-że wiem-co myślisz-ale-myślę-też-że wie­dzieć-musisz-czy-chcesz-czy
schmerzi nie wiemcze­gochcesznie wiemczyczućchceszmyślęże wiemco myśliszalemyślęteżże wie­dziećmusisznie chceszi nie wiem cze­gocze­go chceszi nie wiemnie wiem czyczy czućczuć chceszchcesz ii myślęże wiem co myśliszco myślisz aleale myślęmyślę teżże wie­dzieć musiszmusisz czyczy chceszchcesz czyczy nie chceszi nie wiem cze­go chceszi nie wiem czynie wiem czy czućczy czuć chceszczuć chcesz ichcesz i myślęże wiem co myślisz aleco myślisz ale myślęale myślę teżże wie­dzieć musisz czymusisz czy chceszczy chcesz czychcesz czy nie chceszi nie wiem czy czućnie wiem czy czuć chceszczy czuć chcesz iczuć chcesz i myślęże wiem co myślisz ale myślęco myślisz ale myślę teżże wie­dzieć musisz czy chceszmusisz czy chcesz czyczy chcesz czy nie chceszi nie wiem czy czuć chcesznie wiem czy czuć chcesz iczy czuć chcesz i myślęże wiem co myślisz ale myślę teżże wie­dzieć musisz czy chcesz czymusisz czy chcesz czy nie chcesz

Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz. -Anthony Robbins
sukces-jest-robieniem-tego-co-chcesz-robić-kiedy-chcesz-gdzie-chceszz-kim-chcesz-i-tak-długo-jak-tylko-chcesz
Czy stra­ciłam już nadzieję? Nie wiem. Nie wiem czy pot­ra­fię też cze­kać. Ale nie wyob­rażam so­bie, by mo­je życie wyglądało inaczej niż bez te­go, o czym pragnę. -szantiil
czy-stra­łam-już-nadzieję-nie-wiem-nie wiem-czy-pot­ra­fię-też-cze­kać-ale nie wyob­rażam-so­bie-by mo­-życie-wyglądało-inaczej
Jest ci źle? Nie po­wiem ci: hej, uśmie­chnij się, daj spokój, nie war­to płakać. Płacz ile chcesz, po­myśl tyl­ko, czy warto. -Malwina Kowszewicz
jest- ź-nie-po­wiem-hej-uśmie­chnij-ę-daj-spokój-nie war­to-płakać-płacz ile-chcesz-po­myśl-tyl­ko-czy-warto