I obiecuję uwie­rzyć w siebie. Zna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i już nig­dy się nie poddać.


i obiecuję-uwie­rzyć-w siebie-zna­źć wiarę-we włas­ne-możli­woś-i już-nig­dy ę-nie poddać
aleksandra_czarnai obiecujęuwie­rzyćw siebiezna­leźć wiaręwe włas­nemożli­wościi jużnig­dy sięnie poddaći obiecuję uwie­rzyćuwie­rzyć w siebiezna­leźć wiarę we włas­newe włas­ne możli­wościmożli­wości i jużi już nig­dy sięnig­dy się nie poddaći obiecuję uwie­rzyć w siebiezna­leźć wiarę we włas­ne możli­wościwe włas­ne możli­wości i jużmożli­wości i już nig­dy sięi już nig­dy się nie poddaćzna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i jużwe włas­ne możli­wości i już nig­dy sięmożli­wości i już nig­dy się nie poddaćzna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i już nig­dy sięwe włas­ne możli­wości i już nig­dy się nie poddać

By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło. -Bruno
by uwie­rzyć-w dob­ro-mu­sisz-naj­pierw-uwie­rzyć-w zło
miłość-przychodzi-z wiekiem-i cza­sem-ale-żeby-tą miłość-w so­bie-od­na­źć-trze­ba-w ą-uwie­rzyć-~pa­weł-rychlica