I pod Ścianę Płaczu iść mi było wstyd - Czy ja ko­munis­ta, czy Po­lak, czy Żyd? 


i pod-Ścianę-płaczu-iść-mi było-wstyd-czy-ja ko­munis­-czy-po­lak-czy-Żyd 
jacek kaczmarskii podŚcianępłaczuiśćmi byłowstydczyja ko­munis­taczypo­lakyd i pod ŚcianęŚcianę płaczupłaczu iśćiść mi byłomi było wstydwstydczyczy ja ko­munis­taczy po­laki pod Ścianę płaczuŚcianę płaczu iśćpłaczu iść mi byłoiść mi było wstydmi było wstydczy ja ko­munis­tai pod Ścianę płaczu iśćŚcianę płaczu iść mi byłopłaczu iść mi było wstydiść mi było wstydi pod Ścianę płaczu iść mi byłoŚcianę płaczu iść mi było wstydpłaczu iść mi było wstyd

Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni. -Hugo Kołłątaj
czy-biały-czy-czarny-niewolnik-czy-pod-przemocą-niesprawiedliwego-prawa-czy-pod-łańcuchami-jęczy-człowiek-jest-i-w-niczym-ę-od-nas-nie-róż
czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy  -samothnick
czy-aby nap­rawdę-czu­jesz-to -co-pod­po­wie- szum-rzeki-czy-kiedy­kol­wiek-tam-byłaś-czy-wiesz-że każda-chwi­-czy­-nas-tym-kim
I te­raz nie wiem czy było mi zim­no, czy emoc­je tak działały na mnie pod­czas roz­mo­wy z Tobą. -opuszczona
i te­raz-nie wiem-czy-było-mi zim­no-czy-emoc­-tak-działały-na mnie-pod­czas-roz­mo­wy-z tobą
Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt. -Andrzej Mleczko
nie- znacze­nia-czy-coś-pow­sta­wało-pięć-mi­nut-czy-tydzień-czy-ar­tysta ę-namęczył-czy-nie-czy-był-trzeźwy-ważny jest efekt