i tyl­ko Boga przep­raszam tam gdzie nie spełniłem Je­go obietnic  


i tyl­ko-boga-przep­raszam-tam-gdzie-nie spełłem-je­go-obietnic- 
wdechi tyl­kobogaprzep­raszamtamgdzienie spełniłemje­goobietnic i tyl­ko bogaboga przep­raszamprzep­raszam tamtam gdziegdzie nie spełniłemnie spełniłem je­goje­go obietnicobietnic  i tyl­ko boga przep­raszamboga przep­raszam tamprzep­raszam tam gdzietam gdzie nie spełniłemgdzie nie spełniłem je­gonie spełniłem je­go obietnicje­go obietnic  i tyl­ko boga przep­raszam tamboga przep­raszam tam gdzieprzep­raszam tam gdzie nie spełniłemtam gdzie nie spełniłem je­gogdzie nie spełniłem je­go obietnicnie spełniłem je­go obietnic  i tyl­ko boga przep­raszam tam gdzieboga przep­raszam tam gdzie nie spełniłemprzep­raszam tam gdzie nie spełniłem je­gotam gdzie nie spełniłem je­go obietnicgdzie nie spełniłem je­go obietnic  

Przep­raszam, ale już bez tych wszys­tkich emocji. Przep­raszam z ciszą.- przep­raszam, spieszę się. - gdzie? - przed siebie.Każdy myśli, że miłość po­win­na być na­miętna. Niewyobrażalna. Po­win­na mnie porwać? Ale jak? Kiedy? Gdzie? Czy może mnie do­paść w par­ku? Na uli­cy? W do­mu przed telewizorem? Nie wiem. Po­win­nam się tym mar­twić? A co jeśli jej nie spot­kam... Jeśli się mi­niemy? Może już się to stało... Jeśli tak to przep­raszam. Przep­raszam, że nie mogłam cię po­kochać. Może po­kocham cię jut­ro? Nie wiem. Ale mam nadzieję...- Zos­tał ci już tyl­ko k r o k. - Przep­raszam, jak mam to rozumieć? Przep­raszam nie połączy złama­nego serca.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.