I tyl­ko w snach byłeś na wy­ciągnięcie ręki... Tyl­ko w snach byłeś tam gdzie ja...


i tyl­ko-w snach-byłeś-na wy­ągnięcie-ręki-tyl­ko w snach-byłeś-tam-gdzie-ja
opuszczonai tyl­kow snachbyłeśna wy­ciągnięcierękityl­ko w snachtamgdziejai tyl­ko w snachw snach byłeśbyłeś na wy­ciągnięciena wy­ciągnięcie rękiręki tyl­ko w snachtyl­ko w snach byłeśbyłeś tamtam gdziegdzie jai tyl­ko w snach byłeśw snach byłeś na wy­ciągnięciebyłeś na wy­ciągnięcie rękina wy­ciągnięcie ręki tyl­ko w snachręki tyl­ko w snach byłeśtyl­ko w snach byłeś tambyłeś tam gdzietam gdzie jai tyl­ko w snach byłeś na wy­ciągnięciew snach byłeś na wy­ciągnięcie rękibyłeś na wy­ciągnięcie ręki tyl­ko w snachna wy­ciągnięcie ręki tyl­ko w snach byłeśręki tyl­ko w snach byłeś tamtyl­ko w snach byłeś tam gdziebyłeś tam gdzie jai tyl­ko w snach byłeś na wy­ciągnięcie rękiw snach byłeś na wy­ciągnięcie ręki tyl­ko w snachbyłeś na wy­ciągnięcie ręki tyl­ko w snach byłeśna wy­ciągnięcie ręki tyl­ko w snach byłeś tamręki tyl­ko w snach byłeś tam gdzietyl­ko w snach byłeś tam gdzie ja

gdzie jesteś tak długo cię nie zgu­biłaś siebie a te­raz ja muszę nas obie mówiłaś dziew­czyn­ki noszą sukienki jedzą niewiele z chłop­ca­mi tyl­ko za rękę słyszałam ko­bieta to śmierć na m trze­ba zasłużyć wiesz, widziałam oni też płaczą uczu­cia je­dynie mas­kują bliz­na­mi po modliszkach wy­bacz, że idę tam gdzie nigdy za­pom­niałam jak to jest nie pamiętać śnieg zasłonił horyzont wciąż krzyczę tyl­ko w snach i nie wiem czy wiele znaczy wszystko Wspom­nienia po­kazują więcej niż tyl­ko to gdzie byłeś, po­kazują dokąd zmierzasz.Wys­tar­czyły trzy dni - bez słowa a ja jes­tem już gotowa na spot­ka­nie Ciebie w snach Seks na plaży w uniesieniu sen­nym marze­niu i spełnieniu W moim świecie byłeś Ty I DLACZE­GO ? tak się stało że mi ciągle Ciebie mało ciągle mało jest Pa­miętam każdy dzień spędzo­ny z Tobą, każdą chwilę, ale już nie pa­miętam kim dla mnie byłeś. BYŁEŚ.Byłeś moim nu­merem je­den ,moim chłop­czy­kiem bez wad za które­go od­dałabym życie..Byłeś, bo wszys­tko zniszczyłeś..Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś.