i w między-cza­sie móc się skryć.


i w między-cza­sie-móc ę-skryć
thrillofiti w międzycza­siemóc sięskryćmóc się skryć

Na po­moc ludzi cza­sami liczę. Po­moc przy­jaciela mam wliczoną. -Kapitan
na po­moc-ludzi-cza­sami-liczę-po­moc-przy­jaciela-mam-wliczoną
Ludzie pragną cza­sami się roz­sta­wać, żeby móc tęsknić, cze­kać i cie­szyć się powrotem. -Janusz Leon Wiśniewski
ludzie-pragną-cza­sami ę-roz­sta­wać-żeby-móc-tęsknić-cze­kać-i cie­szyć ę-powrotem