I wciąż się boję, że ktoś się we mnie za­kocha bez wzajemności..


i wciąż ę-boję-że ktoś ę-we mnie-za­kocha-bez-wzajemnoś
jatojai wciąż siębojęże ktoś sięwe mnieza­kochabezwzajemnościi wciąż się bojęże ktoś się we mniewe mnie za­kochaza­kocha bezbez wzajemnościże ktoś się we mnie za­kochawe mnie za­kocha bezza­kocha bez wzajemnościże ktoś się we mnie za­kocha bezwe mnie za­kocha bez wzajemnościże ktoś się we mnie za­kocha bez wzajemności

Cza­sem boję się Twoich niebies­kich oczu... Cza­sem boję się, że są prze­pełnione miłością nie do mnie... -KsiezycowaNoc
cza­sem-boję ę-twoich-niebies­kich-oczu-cza­sem boję-ę-że są prze­pełnione-miłośą-nie do mnie