I wol­na miłość może z mężczyz­ny zro­bić niewolnika.


i wol­na-miłość-może-z mężczyz­ny-zro­bić-niewolnika
tadeusz gicgieri wol­namiłośćmożez mężczyz­nyzro­bićniewolnikai wol­na miłośćmiłość możemoże z mężczyz­nyz mężczyz­ny zro­bićzro­bić niewolnikai wol­na miłość możemiłość może z mężczyz­nymoże z mężczyz­ny zro­bićz mężczyz­ny zro­bić niewolnikai wol­na miłość może z mężczyz­nymiłość może z mężczyz­ny zro­bićmoże z mężczyz­ny zro­bić niewolnikai wol­na miłość może z mężczyz­ny zro­bićmiłość może z mężczyz­ny zro­bić niewolnika

I wolna miłość może z mężczyzny zrobić niewolnika. -Tadeusz Gicgier
i-wolna-miłość-może-z-mężczyzny-zrobić-niewolnika
W dzi­siej­szym świecie nie wol­ność jest prob­le­mem. Wol­ność już jest. Po­zos­tało py­tanie: co zro­bić z wolnością?  -Józef Stanisław Tischner
w dzi­siej­szym-świecie-nie wol­ność-jest prob­­mem-wol­ność już-jest-po­zos­ło py­tanie-co zro­bić-z wolnośą 
Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder
cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan