I wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła.


i wreszcie-cho­ciaż-może-za­nad­to ę-w to wgłębiam-nie można-mieć-fron­-bez-tyłu-a góry-bez-dołu-tak-więc-wca­-nie jes­tem
harlan cobeni wreszciecho­ciażmożeza­nad­to sięw to wgłębiamnie możnamiećfron­tubeztyłua górydołutakwięcwca­lenie jes­temprze­kona­nyże światłois­tniećmro­kuczys­tośćbru­dua dob­rozłacho­ciaż możemoże za­nad­to sięza­nad­to się w to wgłębiamnie można miećmieć fron­tufron­tu bezbez tyłua góry bezbez dołutak więcwięc wca­lewca­le nie jes­temnie jes­tem prze­kona­nyże światło możemoże is­tniećis­tnieć bezbez mro­kuczys­tość bezbez bru­dua dob­ro bezbez złacho­ciaż może za­nad­to sięmoże za­nad­to się w to wgłębiamnie można mieć fron­tumieć fron­tu bezfron­tu bez tyłua góry bez dołutak więc wca­lewięc wca­le nie jes­temwca­le nie jes­tem prze­kona­nyże światło może is­tniećmoże is­tnieć bezis­tnieć bez mro­kuczys­tość bez bru­dua dob­ro bez zła

Światło jest niczym bez mro­ku, który by mogło rozświet­lać. Jak bez zła miałoby is­tnieć dobro?  -Martin Booth
Światło-jest niczym-bez-mro­ku-który-by mogło-rozświet­ć-jak bez-zła-miałoby-is­tnieć-dobro 
Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa
kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Lęk nie może is­tnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. -Baruch Spinoza
lęk-nie może-is­tnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku
Kimże jes­tem bez swo­jego zda­nia, czymże jes­tem bez swoich myśli, co sobą rep­re­zen­tuję bez swoich prze­konań? Ni­kim, marną na­mias­tką in­nych ludzi.... -AgniM
kimże-jes­tem-bez-swo­jego-zda­nia-czymże-jes­tem-bez-swoich-myśli-co sobą-rep­re­zen­tuję-bez-swoich-prze­konań-ni­kim-marną
człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei