I znów Ciepły od­dech na szyi I znów Tak blis­ko siebie byli I znów Słod­kości ust zasmakowała I znów O świecie całym zapomniała W miłości 


i znów-ciepły-od­dech-na szyi-i-znów-tak-blis­ko-siebie-byli-i-znów-słod­koś-ust-zasmakowała-i-znów-o-świecie-całym-zapomniała-w
amy03i znówciepłyod­dechna szyiznówtakblis­kosiebiebylisłod­kościustzasmakowałaświeciecałymzapomniałamiłości i znów ciepłyciepły od­dechod­dech na szyina szyi ii znówznów taktak blis­koblis­ko siebiesiebie bylibyli ii znówznów słod­kościsłod­kości ustust zasmakowałazasmakowała ii znówznów oo świecieświecie całymcałym zapomniałazapomniała ww miłości i znów ciepły od­dechciepły od­dech na szyiod­dech na szyi ina szyi i znówi znów takznów tak blis­kotak blis­ko siebieblis­ko siebie bylisiebie byli ibyli i znówi znów słod­kościznów słod­kości ustsłod­kości ust zasmakowałaust zasmakowała izasmakowała i znówi znów oznów o świecieo świecie całymświecie całym zapomniałacałym zapomniała wzapomniała w miłości i znów ciepły od­dech na szyiciepły od­dech na szyi iod­dech na szyi i znówna szyi i znów taki znów tak blis­koznów tak blis­ko siebietak blis­ko siebie byliblis­ko siebie byli isiebie byli i znówbyli i znów słod­kościi znów słod­kości ustznów słod­kości ust zasmakowałasłod­kości ust zasmakowała iust zasmakowała i znówzasmakowała i znów oi znów o świecieznów o świecie całymo świecie całym zapomniałaświecie całym zapomniała wcałym zapomniała w miłości i znów ciepły od­dech na szyi iciepły od­dech na szyi i znówod­dech na szyi i znów takna szyi i znów tak blis­koi znów tak blis­ko siebieznów tak blis­ko siebie bylitak blis­ko siebie byli iblis­ko siebie byli i znówsiebie byli i znów słod­kościbyli i znów słod­kości usti znów słod­kości ust zasmakowałaznów słod­kości ust zasmakowała isłod­kości ust zasmakowała i znówust zasmakowała i znów ozasmakowała i znów o świeciei znów o świecie całymznów o świecie całym zapomniałao świecie całym zapomniała wświecie całym zapomniała w miłości 

Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę pa­miętam tam­ten czas pa­miętam ten ciepły wiatr pa­miętam te wie­czo­ry pa­miętam o pro­mieniach słońca chciałbym jeszcze raz złapać tam­ten wiatr chciałbym jeszcze raz poczuć tam­ten czas chciałbym dot­rzeć tam znów chciałbym poczuć jej mgłę o po­ran­ku chciałbym znów widzieć te gwiaz­dy chciałbym znów poczuć jej od­dech nie mogę się docze­kać pow­ro­tu nad rzekę Dro­ga mamo, znów to sa­mo ... dzwo­nię dzisiaj wcześnie rano. Chcę Ci życzyć dużo zdrowia, lecz Cię słyszę znów pijaną.Płonę przy Tobie My miłością związani Jak w psychiatryku Zu­pełnie Sami Czu­je słod­kie Two­je usta Nasza miłość Jak rozpusta Znów za­pat­rze­ni W siebie oboje Miłość przeszyła Umysły nasze Płomienia Uczucia Nig­dy nie ugaszę Słyszę Nagle Serc Naszych bi­cie I mówię: Kręcimy się wokół stołu z jedzeniem, dolegliwości i wspomnień. Pozostało znów czekanie na wieczorne kładzenie się do snu. Umieramy do następnego dnia, by znów podjąć niechętnie trud bytu bardzo starych ludzi.I co z te­go, że znów się pokłóciłyście... I co z te­go, że mówisz