Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - wiecznie - aż do końca.


iść-za-marzeniem-i-znowu-iść-za-marzeniem-i-tak-wiecznie-aż-do-końca
joseph conradiśćzamarzeniemznowuiśćtakwieczniedokońcaiść zaza marzeniemmarzeniem ii znowuznowu iśćiść zaza marzeniemmarzeniemi taktakwieczniewiecznieaż dodo końcaiść za marzeniemza marzeniem imarzeniem i znowui znowu iśćznowu iść zaiść za marzeniemza marzeniemi taki takwiecznieaż doaż do końcaiść za marzeniem iza marzeniem i znowumarzeniem i znowu iśći znowu iść zaznowu iść za marzeniemiść za marzeniemi takaż do końcaiść za marzeniem i znowuza marzeniem i znowu iśćmarzeniem i znowu iść zai znowu iść za marzeniemznowu iść za marzeniem

Naj­większe szczęście to iść i iść, i mieć nad sobą błękit­ne niebo.Dziw­ne: ludzie szu­kają w życiu skrótów głównie po to, aby dłużej iść do je­go końca.Szczęście nie jest wca­le mglis­tym marzeniem.By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.Kobietę ubóstwiamy za to, że sprawuje władzę nad naszym marzeniem o ideale.Największym marzeniem mężczyzny jest umieć utrzymać kobietę za jej własne pieniądze.