Iść zbyt daleko nie jest lepsze niż nie dojść dość daleko.


iść-zbyt-daleko-nie-jest-lepsze-ż-nie-dojść-dość-daleko
konfucjusziśćzbytdalekoniejestlepszeniżdojśćdośćdalekoiść zbytzbyt dalekodaleko nienie jestjest lepszelepsze niżniż nienie dojśćdojść dośćdość dalekoiść zbyt dalekozbyt daleko niedaleko nie jestnie jest lepszejest lepsze niżlepsze niż nieniż nie dojśćnie dojść dośćdojść dość dalekoiść zbyt daleko niezbyt daleko nie jestdaleko nie jest lepszenie jest lepsze niżjest lepsze niż nielepsze niż nie dojśćniż nie dojść dośćnie dojść dość dalekoiść zbyt daleko nie jestzbyt daleko nie jest lepszedaleko nie jest lepsze niżnie jest lepsze niż niejest lepsze niż nie dojśćlepsze niż nie dojść dośćniż nie dojść dość daleko

Nie trzeba zadawać zbyt daleko sięgających pytań, aby nie wywołać zbyt daleko sięgających odpowiedzi.Już dosyć prawdziwie pięknych napisano książek, teraz czas je w czyn zamienić i czynem iść tak daleko - tak daleko - aż się życie z książką zrówna, świat z myślą dzisiejszą.Jedni piszą daleko piękniej niż żyć umieją, inni znów żyją daleko piękniej, niżby to najsławniejszy autor opisać potrafił.Jedni piszą daleko piękniej, niż żyć umieją, inni znów żyją daleko piękniej, niżby to najsławniejszy autor opisać potrafił.Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem.Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko.