I żywy stąd nie wyjdzie nikt.


i-żywy-stąd-nie-wyjdzie-nikt
anonimżywystądniewyjdzienikti żywyżywy stądstąd nienie wyjdziewyjdzie nikti żywy stądżywy stąd niestąd nie wyjdzienie wyjdzie nikti żywy stąd nieżywy stąd nie wyjdziestąd nie wyjdzie nikti żywy stąd nie wyjdzieżywy stąd nie wyjdzie nikt

Nikt żywy w kraj młodości raz dru­gi nie wraca.Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca.nim stąd zniknę nie za­pomi­naj świstu który wprasza się na miej­sce słońca nim stąd zniknę przy­tulaj szczerością na­wet te najzimniejsze dni da­ne od życia nim stąd zniknę myślą słowem ciałem tuż obok będę jeszcze trochę trwała nim stąd zniknę na­rodzę się na nowo w źdźble trawy szu­mem kojącym nie tyl­ko ptaki przyw­działy nostalgię Jest ciężar do dźwigania i droga do przebycia, jest ciężar do dźwigania i cel, co nam umyka. Jest ciężar do dźwigania wolno go złożyć nam. Ten ciężar, to my sami, stąd tam, stąd tu, stąd tam.Jestem bardzo cierpliwa pod warunkiem, że wyjdzie na moje.Zrób sobie zdjęcie; jeśli wyjdzie, znaczy że istniejesz.