I afektacja ma w sobie coś dobrego, coś bardzo etycznego: chroni przed błotem życia i wzmacnia ducha.


i-afektacja-w-sobie-coś-dobrego-coś-bardzo-etycznego-chroni-przed-błotem-życia-i-wzmacnia-ducha
dana dumitriuafektacjasobiecośdobregobardzoetycznegochroniprzedbłotemżyciawzmacniaduchai afektacjaafektacja maw sobiesobie coścoś dobregocoś bardzobardzo etycznegochroni przedprzed błotembłotem życiażycia ii wzmacniawzmacnia duchai afektacja maafektacja ma wma w sobiew sobie cośsobie coś dobregocoś bardzo etycznegochroni przed błotemprzed błotem życiabłotem życia iżycia i wzmacniai wzmacnia duchai afektacja ma wafektacja ma w sobiema w sobie cośw sobie coś dobregochroni przed błotem życiaprzed błotem życia ibłotem życia i wzmacniażycia i wzmacnia duchai afektacja ma w sobieafektacja ma w sobie cośma w sobie coś dobregochroni przed błotem życia iprzed błotem życia i wzmacniabłotem życia i wzmacnia ducha

Awangardą można być dla kawału, dla ułatwienia sobie życia w młodości, ale awangardzista z siwym łbem to coś bardzo krępującego, ponurego. -Jan Cybis
awangardą-można-być-dla-kawału-dla-ułatwienia-sobie-życia-w-młodoś-ale-awangardzista-z-siwym-łbem-to-coś-bardzo-krępującego-ponurego
Wiek nie chroni przed miłością, ale miłość chroni przed upływem czasu. -Jeanne Moreau
wiek-nie-chroni-przed-miłośą-ale-miłość-chroni-przed-upływem-czasu
Uchroń mnie przed wro­giem, który ma coś do zys­ka­nia, i przed przy­jacielem, który ma coś do stracenia. -Thomas Stearns Eliot
uchroń-mnie-przed-wro­giem-który- coś-do zys­ka­nia-i przed-przy­jacielem-który- coś-do stracenia
Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy. -Anonim
pokój-to-nie-jest-coś-czego-pragniemy-lecz-coś-co-czynimy-co-stwarzamy-coś-czym-jesteśmy-i-coś-co-wokół-rozdajemy
Większość ludzi jest zbyt tchórzliwa, by czynić coś złego i zbyt słaba, by czynić coś dobrego. -Anonim
większość-ludzi-jest-zbyt-tchórzliwa-by-czynić-coś-złego-i-zbyt-słaba-by-czynić-coś-dobrego