I afektacja ma w sobie coś dobrego, coś bardzo etycznego: chroni przed błotem życia i wzmacnia ducha.


i-afektacja-w-sobie-coś-dobrego-coś-bardzo-etycznego-chroni-przed-błotem-życia-i-wzmacnia-ducha
dana dumitriuafektacjasobiecośdobregobardzoetycznegochroniprzedbłotemżyciawzmacniaduchai afektacjaafektacja maw sobiesobie coścoś dobregocoś bardzobardzo etycznegochroni przedprzed błotembłotem życiażycia ii wzmacniawzmacnia duchai afektacja maafektacja ma wma w sobiew sobie cośsobie coś dobregocoś bardzo etycznegochroni przed błotemprzed błotem życiabłotem życia iżycia i wzmacniai wzmacnia duchai afektacja ma wafektacja ma w sobiema w sobie cośw sobie coś dobregochroni przed błotem życiaprzed błotem życia ibłotem życia i wzmacniażycia i wzmacnia duchai afektacja ma w sobieafektacja ma w sobie cośma w sobie coś dobregochroni przed błotem życia iprzed błotem życia i wzmacniabłotem życia i wzmacnia ducha

Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, nalewając sobie drinka. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo.Awangardą można być dla kawału, dla ułatwienia sobie życia w młodości, ale awangardzista z siwym łbem to coś bardzo krępującego, ponurego.Wiek nie chroni przed miłością, ale miłość chroni przed upływem czasu.Uchroń mnie przed wro­giem, który ma coś do zys­ka­nia, i przed przy­jacielem, który ma coś do stracenia.Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.Większość ludzi jest zbyt tchórzliwa, by czynić coś złego i zbyt słaba, by czynić coś dobrego.